fond I. Chochlushkin
Řesačka na papír a „Souostroví GULAG“