Sergej Sigay
„Osobliwości Anarcho-Futuryzmu“, 1963-65

W bibliotece FSO istnieje możliwość wypożyczenia książek po ówczesnym zamówieniu. Dostęp do zbiorów archiwalnych jest ograniczony. Prosimy o zapoznanie się z zasadami aktualnie obowiązującymi.